«Here for You» (Aquí por Ti) @mattmahermusic

ENG: “Welcome one another, then, as Christ welcomed you,…” 

Song: «Here for You» @mattmahermusic

Miracle Sound Radio, the Good News Through Music

ESP: “Por lo tanto, acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió a ustedes,…

Canción: «Here for You» @mattmahermusic

Miracle Sound Radio, La Buena Noticia hecha Canción